Bản giá tên miền

  Bản giá tên miền

  Tên miền Việt Nam Phí đăng ký

  (Gồm giá dịch vụ đã có VAT)

  Phí duy trì /năm

  (Gồm giá dịch vụ đã có VAT)

  Tổng phí

  (Đã có VAT)

  Transfer về GoUP
  .vn 295.000 đ 455.000 đ 750.000 đ Miễn phí
  .com.vn | .net.vn | .biz.vn 295.000 đ 335.000 đ 630.000 đ Miễn phí
  .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
  Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN
  160.000 đ 190.000 đ 350.000 đ Miễn phí
  .name.vn 35.000 đ 40.000 đ 75.000 đ Miễn phí
  Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 50.000đ 50.000đ Miễn phí
  Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì /năm Transfer về GoUP
  .com 263.000đ 263.000đ 220.000đ
  .asia 350.000đ 350.000đ 288.000đ
  .net 263.000đ 263.000đ 235.000đ
  .info 279.000đ 279.000đ 190.000đ
  .link 270.000đ 270.000đ 215.000đ
  .club 360.000đ 360.000đ 315.000đ
  .pw 335.000đ 335.000đ 270.000đ
  .xyz 285.000đ 285.000đ 230.000đ
  .click 245.000đ 245.000đ 205.000đ
  .work 170.000đ 170.000đ 135.000đ
  .top 278.000đ 278.000đ 220.000đ
  .site 770.000đ 770.000đ 615.000đ
  .online 790.000đ 790.000đ 720.000đ
  .tech 1.350.000đ 1.350.000đ 1.080.000đ
  .shop 890.000đ 890.000đ 890.000đ
  .org.uk,.co.uk,.me.uk 200.000đ 200.000đ 190.000đ
  .tokyo,.nagoya,.yokohama,.jp.net 245.000đ 245.000đ 205.000đ
  .net.idn,.com.idn 245.000đ 245.000đ 211.000đ
  .us 268.000đ 268.000đ 215.000đ
  .space 270.000đ 270.000đ 215.000đ
  .okinawa 270.000đ 270.000đ 220.000đ
  .org 279.000đ 279.000đ 190.000đ
  .onl,.pictures 285.000đ 285.000đ 230.000đ
  .biz 293.000đ 293.000đ 258.000đ
  .jpn.com,.in.net 300.000đ 300.000đ 270.000đ
  .tel 338.000đ 338.000đ 288.000đ
  .cloud 340.000đ 340.000đ 340.000đ
  .pro 355.000đ 355.000đ 300.000đ
  .be 400.000đ 400.000đ 360.000đ